Keskinäisyys

keskinäisyys

Yhteisöllinen keskinäinen vakuutusyhtiö

Vakuutustoiminta on alkanut yhteisöllisyydestä ja toisten auttamisesta. Puutalokortteleissa ja maatiloilla palovahinko saattoi tarkoittaa kodin ja koko elannon menettämistä. Niinpä rahaa kerättiin yhteiseen kassaan, josta autettiin yhdessä vahinkoa kärsineitä. Vielä nykyisinkin keskinäisen vakuutusyhtiön toiminta perustuu samaan ajatukseen. Rahaa kerätään yhdessä vakuutusmaksujen kautta ja jokaisella on oikeus korvauksiin vakuutusehtojen mukaisesti.

Keskinäisyys merkitsee sitä, että vakuutuksia ostaneet asiakkaat ovat yhtiön omistajia. Omistajina heillä on mahdollisuus valvoa yhtiön toimintaa ja osallistua päätöksentekoon yhtiökokouksen kautta. Jokainen edeltävän kalenterivuoden aikana maksettu vakuutusmaksueuro antaa omistajalle yhden äänen.

Keskinäisessä vakuutusyhtiössä omistusta ei voi ostaa osakkeina eikä myydä eteenpäin sijoitusmielessä. Yhtiön omistajuus lakkaa kun vakuutussopimus päättyy. Palan Pohjantähteä voi ostaa takuupääomaa lunastamalla. Takuupääoman omistajien äänioikeus on kuitenkin rajattu yhteen viidesosaan kokouksessa edustettuina olevista äänistä.

Vahingonkorvaus maksetaan yhdessä

Keskinäisessä vakuutusyhtiössä jokaisella omistajalla on oikeus vakuutusehtojen mukaiseen korvaukseen kaikissa oloissa.

Yhteisöllisyys merkitsee myös yhteistä vastuuta, sillä kaikki korvaukset maksetaan yhdessä. Jos korvaus- tai taloustilanne on heikko, eikä korvauksia pystyttäisi muuten maksamaan, voimme kerätä rahaa korvauksia varten lisätaksoituspykälällä. Lisätaksoituspykälä mahdollistaa vakuutusmaksujen korottamisen jälkikäteen.

Lisätaksoituksen määrä voi olla enintään yhden vuoden vakuutusmaksujen verran. Vakavarainen Pohjantähti ei ole koskaan 120 vuoden olemassaolonsa aikana turvautunut lisätaksoituspykälään. Ei ole kovin todennäköistä, että joutuisimme sitä tulevaisuudessakaan käyttämään.