Kansallinen tulorekisteri käytössä 1.1.2019 alkaen

Työnantajien ilmoittamisvelvollisuuksia selkeyttävä kansallinen tulorekisteri on otettu käyttöön vuoden 2019 alusta alkaen. Tulorekisteri on sähköinen tietokanta, joka tulee sisältämään kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla. Rekisteri korvaa palkkojen vuosi-ilmoitukset, jotka nykyään annetaan erikseen Verohallinnolle, työeläkelaitoksille, työtapaturmavakuuttajille ja työttömyysvakuutusrahastolle.

Ketkä käyttävät tulorekisterin tietoja?
Miksi tulorekisteri otetaan käyttöön?
Mitä työnantajan on huomioitava 1.1.2019 alkaen?
Tulorekisteri työtapaturmavakuutuksessa
Ammattiluokkatiedot tutuiksi
Vakuutusnumeron ilmoittaminen
Erityisryhmien tietojen ilmoittaminen
Tulorekisterin tiedot korvauskäsittelyssä
Vinkit palkkatietojen ilmoittamiseen

Tulorekisterin tietojen hyödyntämisen lisäksi ilmoitamme rekisteriin eläke- ja etuustiedot 1.1.2021 alkaen. Lisätietoa www.tulorekisteri.fi.