Pohjantähden yhtiökokous vahvisti vuoden 2017 tilinpäätöksen ja valitsi hallitukseen uusia jäseniä

Kevään varsinainen yhtiökokouksemme pidettiin 14.5.2018 Hämeenlinnassa. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2017 tilinpäätöksemme, joka oli n. 6,7 M€ voitollinen. Sekä vakuutus- että sijoitustoiminta tuottivat positiivisen tuloksen. Taseen loppusumma kasvoi 234,3 meuriin. Myös vakavaraisuutemme vahvistui jälleen.

Yhtiökokous päätti pitää Pohjantähden hallituksen jäsenten määrän kuudessa. Hallituksessa jatkavat aluejohtaja GeMBA Jussi Pohto, toimitusjohtaja KTM Elina Salmivala ja toimitusjohtaja MBA Tapio Vekka. Uusiksi jäseniksi valittiin OTK Kari Kaartinen, vakuutustieteen professori FT Lasse Koskinen ja hallitusammattilainen KTM Taru Narvanmaa. Tapio Vekka jatkaa hallituksen puheenjohtajana ja Jussi Pohto varapuheenjohtajana.

Tilintarkastajiksi valittiin Ernst & Young Oy:stä KHT Ulla Nykky ja KHT Pekka Hietala sekä varatilintarkastajiksi KHT Jenni Smedberg ja KHT Timo Eerola.

Toimitusjohtaja Pekka Määttä kertoi katsauksessaan yhtiön tehneen hyvää tulosta alan kovasta hintakilpailusta huolimatta. ”Tuloksen tekeminen vaatii muutoskykyä. Asiakaskäyttäytymisen meneillään oleva nopea muutos koskettaa meitäkin. Pohjantähden palvelukonttoreista asiakaskäynneillä mitattuna suurin on jo nyt verkkopalvelumme. Sähköisten palvelujen kehittäminen tuleekin olemaan agendallamme, mutta tärkeimpänä menestyksemme tekijänä näemme edelleen hyvän asiakaspalvelun, kanavasta riippumatta.” Määttä kiitti asiakkaitamme, henkilöstöä ja kumppaneitamme vuodesta 2017.

Lue lisää: Vuosikertomus ja henkilöstöraportti 2017