Pohjantähden alkuvuosi sujui ennakoidusti, vakavaraisuus vahvistui edelleen

Vakuutusyhtiö Pohjantähden viime vuosien hyvä tuloskehitys on jatkunut myös kuluvana vuonna. Tilintarkastamaton puolivuotistulos oli 2,6 M€. Onnistunut sijoitustoiminta, myönteinen tuloskehitys sekä tulevien vuosien ei tiedossa olevia vahinkoja varten kertynyt tasoitusmäärä ovat vahvistaneet yhtiön vakavaraisuutta merkittävästi. Liikaan tyytyväisyyteen ei Pohjantähdessäkään ole varaa tuudittautua. Erittäin kova hintakilpailu alalla syö maksutulon kasvua ja kannattavuutta.

Pohjantähden tulos oli niin vakuutus- kuin sijoitustoiminnankin osalta positiivinen. Yhtiön maksutulo nousi 64,5 M€:oon ja kannattavuutta kuvaava yhdistetty kulusuhde oli erittäin hyvällä 86,1 %:n tasolla. ”Olemme omissa ennusteissamme varautuneet siihen, että loppuvuoden aikana kannattavuus voi hieman heiketä alkuvuoden tasosta. Sijoitusmarkkina on ollut meille myös suotuisa. Sijoitusomaisuuden nettotuotto käyville arvoille oli 2,3 %. Tätä voidaan pitää hyvänä tuloksena, kun voimakkaassa nousussa olleiden osakesijoitusten osuus sijoitusomaisuudessa oli vain 15 %:n luokkaa. Mm. liikennevakuutuslain muutoksen mukanaan tuoma kova hintakilpailu on lyhyellä tähtäyksellä suurin haaste. Se voi jatkuessaan johtaa siihen, että hintamuutokset voivat tulevina vuosina olla merkittäviäkin. Asiakkaan kannalta parasta lienee kuitenkin tasainen hinnankehitys, johon me pyrimme”, kertoo Pohjantähden toimitusjohtaja Arto Jurttila.

”Henkilökohtaista palvelua ja digiä – hyvä kombo Pohjantähti.” Näin twiittasi Pohjantähden asiakas. Se peilaa hyvin vasta julkaistun Suomalaisen Työn Liiton tutkimusta, jonka Taloustutkimus toteutti helmikuussa 2017. Kolme neljästä suomalaisesta haluaa mielellään vakuutustarpeensa kartoitukseen henkilökohtaista palvelua. Itsepalveluna hoidetaan mieluiten erilaiset korvaushakemukset sekä ajoneuvojen vakuuttamiset ja rekisteröinnit.

”Ei ole yllätys, että nuorempi sukupolvi haluaa hoitaa sähköisesti myös kotivakuutuksensa itse”, toteaa Jurttila. ”Pohjantähden menestyksen perustana on ollut henkilökohtainen palvelu. Uskomme, että sille ja nimenomaan vahinkovakuuttamisen asiantuntemuksellemme on kysyntää tulevaisuudessakin. Olemme kuitenkin valmistautuneet myös asiakaskäyttäytymisen muutoksiin. Kesän aikana keskitettyä puhelinpalvelua on vahvistettu huomattavasti Hämeenlinnassa ja panostuksia verkkopalveluiden monipuolistamiseen ja käytettävyyden parantamiseen kasvatetaan koko ajan. Tavoitteenamme on olla kuluttajille sekä pienille ja keskisuurille yrityksille se vaihtoehto, joka tarjoaa inhimillisen, henkilökohtaisen asiakaskokemuksen. Keskitymme edelleen ydinosaamiseemme eli vahinkovakuuttamiseen”, kertoo Jurttila.

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Arto Jurttila, puh. 040 563 7269
Henkilöstö- ja tiedotusjohtaja Maarit Reunanen, p. 050 308 3514